SKM Gisair Oy

SKM Gisair Oy on perustettu 1998. Perusajatuksemme on tarjota kartoitus- ja muita paikkatietopalveluita joustavasti asiakkaiden tarpeitten mukaan. Yhtiön toiminta-alueena on koko maailma.

SKM Gisair on toteuttanut ilmakuvaus-, laserkeilaus- ja kartoitushankkeita menestyksekkäästi Suomessa, Aasiassa ja Afrikassa.

Tärkeimmät tuotteemme ovat digitaaliset pohjakartat, ortokuvat sekä maastomallit. Tuotantomenetelmänä on omaan tai alihankintana teetettyyn ilmakuvaukseen/laserkeilaukseen perustuva fotogrammetrinen/Lidar tiedonkeruu digitaalisilla työasemilla. Yhtiö tekee myös runkomittauksia ja maastomittaustöitä.

Yhtiö keskittyy näiden toimintojen tehokkaaseen ja korkealaatuiseen suorittamiseen ja menetelmien edelleen kehittämiseen. Tilanteen mukaan verkostoidumme eri yhteistyökumppaneiden kanssa niin, että myös laajemmat hankkeet saadaan menestyksekkäästi toteutettua.