Palvelut

Ilmakuvaus

SKM Gisair Oy tekee pystyilmakuvauksia 500 – 9 000 metrin korkeudesta. Kuvia voidaan käyttää stereokartoituksissa tai niistä voidaan oikaista väri- tai vääräväriortokuva.

Laserkeilaus

SKM Gisair Oy toteuttaa laserkeilauksia lentokoneesta tai helikopterista käsin. Laserkeilaimella kerätään maastotietoa tehokkaasti kolmiulotteiseksi pistepilveksi. Pistepilveä voidaan käyttää maanpinnan, metsän, talojen, teiden/rautateiden ja sähkölinjojen mallinnukseen.

Kartoitus

SKM Gisair Oy tekee kartoituksia joko stereokuviin tai laserpistepilveen perustuen. Kartoituksessa käytetään digitaalisia kartoitustyöasemia ja laserkeilausohjelmistoja.

Konsultointi

SKM Gisair Oy:n avainhenkilöstöllä on laaja kokemus asiantuntijatehtävistä Suomessa, kansainvälisissä järjestöissä ja kehitysmaissa. Tarjoamme asiakasorganisaatioillemme kattavia ratkaisuja tiedonkeruuseeen ja aineistojen käsittelyyn kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla.